Evelyne Verhellen

Evelyne Verhellen is theatermaker en  performer. Ze studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en beindigt volgend jaar haar master in het drama aan het KASK, Gent.

Ook na jaren theaterervaring lijkt Evelyne steeds verder te gaan in het ontwikkelen van haar eigen stijl. Tegelijkertijd hoopt ze die stijl nooit te vinden. Net het zoeken en exploreren zorgt voor een enorme levendigheid in haar creaties.

Elk project vertrekt vanuit een kleine uitgepuurde handeling of anekdote, zonder vooraf een thema vast te leggen. Toch dringt zich een thema telkens opnieuw aan: het sociale engagement, hoe mensen omgaan met elkaar, welk effect een omgeving of een omringend al dan niet opgelegd leven met zich meebrengt. Hoe mensen zich letterlijk en figuurlijk in bochten wringen om erbij te horen, terwijl ze toch niet voldoen aan de opgelegde ‘normen’.

Samen met de voorstelling krijgt de ruimte vorm. Na overheersend locatieprojecten en installaties gaat ze meer recent de confrontatie aan met een theaterruimte en laat zich zo weer verleiden tot het verder ontwikkelen van... haar specifieke stijl.